Endüstriyel Soğutma Cihazları

Endüstriyel Soğutma Cihazları

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA CİHAZLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

Endüstriyel Soğutma Cihazları nedir?

Endüstriyel soğutma cihazları büyük çaplı depolarda, antrepolarda ve iş yerlerinde soğuk ortam oluşturmak için kullanılan cihazlardır. Avantajları aynı anda çok büyük ortamların soğutulmasını sağlar. Burada soğutmayı sağlayan evaporatörlerdir. Bir soğutma tesisinde birden fazla evaporatör kullanılabilir. Endüstriyel soğutma cihazları tamamen özel olarak tasarlanmış olup tesislerin hacmine göre standart üretimlerde imal edilmektedir.

Endüstriyel Soğutma Cihazlarının kullanım alanları nedir?

Endüstriyel soğutma cihazlarının kullanım alanları büyük çaplı ticari işletmelerdir. Fabrika, restoran otel ve depolarda kullanılmaktadırlar. Daha çok soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulabilecek özellikle gıdaların saklanabilmesini sağlayacak bir çok iş yerinde kullanılmaktadır. Hastaneler, marketler ve yemekhanelerde de kullanılmaktadır.

Soğutma Grupları

1.      Split tip soğutma grupları

2.      Endüstriyel tip soğutma grupları

3.      Şoklama grupları

4.      Monoblok soğutma grupları

Endüstriyel soğutma sistemleri hakkında en temel bilgi enerji tasarrufu sağlayarak tüm alanın aynı anda soğutma hesaplanır. Endüstriyel soğutma firmaları her geçen gün cihazlarının üretim sayılarını artırmaktadırlar.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri nedir?

Soğutma sistemleri soğuk hava depolarının kullanıldığı tüm alanları kapsamaktadır. Dünyanın nüfusu hızla artarken gıda sektöründe ki ihtiyaçlarda aynı oranda artmaktadır. Sadece gıdaların müşteriye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması yanı sıra gıdaların uzun ömürlü bir halde saklanabilmesi ihtiyacı da doğmuştur. Gıdaların fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapısının korunabilmesi için bazı metotlara başvurulmaktadır. Bunların en başında olan ise endüstriyel soğutma sistemleridir. Gıdaların maliyetini geçmeyecek şekilde enerji kullanımı da dikkat edilmektedir. O nedenle büyük işletmeler endüstriyel soğutma sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Diğer makalelerimizde belirttiğimiz gibi soğutma sistemlerinin çalışma prensibi aynıdır. Genellikle mekanik soğutma sistemi kullanılır. Bu soğutma çevrimini ise endüstriyel soğutma cihazları sağlamaktadır. Endüstriyel soğutma sisteminde temel faktörler soğutucu akışkanın gaz haline getirilmesi sonucunda etraftan ısı çekilmesi ile ortamda soğumanın oluşturulmasıdır. Bu cihazlar ilk paragrafta da belirttiğimiz gibi evaporatörlerdir. Gazın yüksek basınçta kalmasını kompresör sağlar ve yüksek basınçlı gazı tekrar yoğuşturan kondenserlerdir. Döngü bu çerçevede tekrarlanır. Dolayısıyla endüstriyel soğutma cihazlarından söz etmek için bu döngüyü hatırlatmakta yarar vardır.

Endüstriyel soğutma sistemlerinin kapsam altındaki mekana göre üretimleri değişen dünyamızda hızlı bir şekilde kapasitelerine göre değişiklik göstermektedir. Yani bu cihazların daha rantabl olarak nasıl kullanılabileceği konusunda üreticiler ve tasarımcıların çalışmalarının artışları her geçen gün devam etmektedir. Genel olarak bu cihazların tasarımları soğuk hava depolarına göre oluşturulmakla birlikte farklı alanlarda da soğumaya ihtiyaç duyulan her durumda kullanımları ön plana çıkmaktadır. Soğuk hava depolarının yer aldığı her türlü işletme de endüstriyel soğutma sistemlerinin varlığı da karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla soğutulacak alana göre bu cihazlar bir grup halinde çalıştırılmaktadır diyebiliriz. Bu cihazlar birbirinin tamamlayıcısı şeklinde çalışıyor olmakla bir soğutma sistemi oluştururlar diyebiliriz.


 Tavsiye Yazı: Soğuk Hava Deposu Servisi